Liittokokous

Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys ry:n (OPKO) varsinainen liittokokous järjestetään kerran vuodessa, viimeistään huhtikuussa. Kokouksessa äänioikeus on liiton varsinaisilla jäsenillä. Tästä voi lukea tarkemmin OPKOn säännöistä (sääntöjen 9§).

Liiton varsinaisessa kokouksessa käsiteltävät sääntömääräiset asiat (säännöissä 12§):

- luetaan liiton oppiperusta,
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa,
- käsitellään hallituksen kertomus liiton toiminnasta edelliseltä toimintakaudelta,
- päätetään edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
- valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle,
- valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä,
- käsitellään kuluvan toimintakauden talousarvio ja päätetään jäsenmaksujen suuruudet,
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Liittokokous 2014 pidetään 5.4. klo 10.15-14.00 Helsingissä Astoria-salissa, Iso Roobertinkatu 14. 

 

Pidettyjä liittokokouksia:

 • Helsinki 27.4.2013
 • Oulu 31.3.2012
 • Pori 26.3.2011
 • Turku 27.3.2010
 • Helsinki 28.3.2009
 • Pieksämäki 29.3.2008
 • Jyväskylä 24.3.2007
 • Helsinki 25.3.2006
 • Tampere 9.4.2005
 • Helsinki 2004
 • Turku 23.3.2003
 • Helsinki 23.3.2002
 • Kuopio 24.3.2001
 • Helsinki 25.3.2000
 • Oulu 20.3.1999
 • Jyväskylä 21.3.1998
 • Helsinki 8.3.1997
 • Turku 16.3.1996

Veritas Forum

VIP

Ruttureppu.fi

ilosanomapiiri

viisikielinen.fi

Nuotta

IFES