Liittohallitus

Liittohallitus johtaa OPKOn toimintaa ja taloutta, valitsee pääsihteerin ja muut työntekijät sekä päättää suhteista muihin Suomessa toimiviin järjestöihin sekä kansainvälisiin järjestöihin.

Liittohallitukseen kuuluu kaksitoista (12) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen jäsenet valitsee liittokokous. Hallituksen varsinaisista jäsenistä vähintään neljän tulee olla liiton varsinaisten jäsenten piiristä ja vähintään neljän tulee olla kannatusjäseniä. Hallituksen varsinaisten jäsenten toimintakausi on kaksi vuotta ja varajäsenten yksi vuosi. Vuosittain on erovuorossa kuusi (6) varsinaista jäsentä ja varajäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajiston.


OPKOn LIITTOHALLITUS 2014 

Hallituksen jäsenyys on kaksivuotinen. Mainittu paikkakunta on henkilön jäsenyhdistys.

Hallituksen jäsenet (2015 asti):

- Tuomo Heinilä, opiskelija, Jyväskylä & Pori
- Kimmo Karhi (pj), seniori, Helsinki
- Pekka Jokiranta, seniori, Helsinki
- Saara Kinnunen, seniori, Helsinki
- Christian Perret, seniori, Helsingfors & Åbo
- Tuure Savuoja, opiskelija, Helsinki

Hallituksen jäsenet (2016 asti):

- Simo Aalto, seniori, Turku
- Iivi Gröhn, opiskelija, Oulu
- Marit Hedström, seniori, Åbo
- Henrik Järveläinen, opiskelija, Helsingfors
- Kimmo Koivunen, opiskelija, Turku & Pori
- Susanna Syrjälä, opiskelija, Vasa 

Varajäsenet
- 1. varajäsen Lauri Saarinen, opiskelija, Pori
- 2. varajäsen Leena Kittilä, opiskelija, Turku

Veritas Forum

VIP

Ruttureppu.fi

ilosanomapiiri

viisikielinen.fi

Nuotta

IFES