MiniMissio

MiniMissio

Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu.” Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen sitä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista? Kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty? Onhan kirjoitettu: “Kuinka ihanat ovat ilosanoman tuojan askelet! Room. 10:13-15

Lähetyksen MiniMissio-koulutuksessa on mahdollisuus tutustua lähetystyöhön ulkomailla ja kotimaassa sekä pohdiskella omaa lähetyskutsuaan. Koulutus on tarkoitettu n. 18-30-vuotiaille nuorille aikuisille.

Koulutus on lähi- ja etäjaksoista koostuva nuorille suunniteltu lähetyksen monimuotoinen opetuskokonaisuus. Koulutus järjestetään kansanopistokurssina lukuvuosittain kolmena lähijaksona Suomen Raamattuopistolla Kauniaisissa. Lähijaksot käsittävät vuorovaikutuksellisia ja toiminnallisia opetustilanteita. Etäjaksot taas koostuvat keskusteluista nettialustalla, vierailuista ja kontakteista lähetteihin kentillä. Voit suorittaa koulutuksen 5 op:n laajuisena suorittamalla muutamia lisätehtäviä. Järjestäjinä ovat Kylväjä, SRO, OPKO ja Sansa. 

Sisältö

Koulutus antaa monipuolisen näköalan lähetyksen maailmaan. Kurssilla pohditaan kokonaisvaltaisen lähetyksen eri osa-alueita ja -menetelmiä sekä kulttuurien ja uskontojen välistä kohtaamista ja vuorovaikutusta. Tutustutaan lähetystyön arkeen kotimaassa ja lähetyskentillä sekä opiskellaan lähetystyön perusasioita Raamatusta. Läpi ohjelman kulkevat mukana yhdessä vietetyt hartaushetket ja hengellinen pohdiskelu.

Opettajina MiniMissio-koulutuksessa ovat järjestävien tahojen lähetystyöntekijät ja kotimaan työntekijät.

Lähijaksot

2014
3. jakso 17.-18.10.14 - Mission ytimessä

2015
1. jakso 20.-21.3.15 - Lähetys Raamatussa, lähetyskutsun toteutuminen maailmalla
2. jakso 24.-25.4.15 - Lähetys tämän päivän maailmassa, lähetyksen työvälineet, elämä työalueella

KOULUTUKSEEN OTETAAN OPISKELIJOITA JATKUVANA OPISKELIJAVALINTANA, JOTEN VOIT HAKEA MUKAAN MILLOIN TAHANSA.

Koulutuksen suorittaminen ja todistuksen saaminen edellyttää kaikkiin lähijaksoihin osallistumista sekä etäjaksoilla etätehtävien tekemistä. Mikäli olet estynyt käymästä jotakin lähijaksoa, voit suorittaa sen vuoden kuluttua seuraavalla kurssilla.

Koulutuksen käyneellä on mahdollisuus hakea MiniMission opintomatkalle jollekin Kylväjän työalueelle.

Kustannukset: Järjestäjät maksavat koulutettavien majoituksen, kurssilaiset maksavat itse matkansa ja ruokailukustannukset.

Hakeminen

Siirry tästä sähköiseen hakulomakkeeseen

Voit myös tilata hakulomakkeen Kylväjän toimistolta (09) 253 25400 tai Outi Paukkuselta p. 040-753 4174, outi.paukkunen(at)flom.fi. Koulutukseen otetaan opiskelijoita aloittavan ryhmän ulkopuolelta jatkuvana opiskelijavalintana, joten hakuaikaa ei ole.

Lisätietoa: Kylväjän kasvatustyön koordinaattori Outi Paukkunen outi.paukkunen(at)flom.fi

Voit lukea lisää MiniMissiosta myös Kylväjän kotisivuilta.

Veritas Forum

VIP

Ruttureppu.fi

ilosanomapiiri

viisikielinen.fi

Nuotta

IFES