Manuscript Bible Study

Raamattupiirin kulku

1. Rukous

Teksti voidaan lukea yhdessä ääneen lävitse.

2. Itsenäinen opiskelu

Lue hiljaa tekstiä lävitse 5-10 min ajan. Lue tekstiä niin kuin lukisit sitä ensi kertaa elämässäsi. Lukiessasi tekstiä kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin:

 • Kuka? Mitä? Missä? Milloin? Kuinka?
 • Etsi toistoja, korostuksia, samankaltaisuuksia, vastakkainasetteluja, syys-, seuraus suhteita, "sen tähden", "tämän vuoksi", "mutta". Voit yhdistää viivoilla toisiinsa liittyvät asiat.
 • Tee kysymyksiä havainnoistasi. Miksi tätä sanaa toistetaan? Miksi tämä asia esitetään vastakohtana tuolle? Pyri tekemään "Miksi?" kysymyksiä. Rajaa kysymystesi määrää siten, että sinulla on vain kaikkein keskeisimmät kysymykset (2-4) edessäsi. Keskeiset kysymykset nousevat suoraan tekstistä, kattavat tekstistä suuren osan ja auttavat löytämään pääajatuksen.
 • Koputtele sanoja. Mitä avautuu?
 • Eläydy mukaan lukemaasi tekstiin. Mitä koet, näet, tunnet, haistat, maistat? Miltä tuntuisi saada kyseinen kirje henkilökohtaisesti?
 • Herääkö tekstistä kysymyksiä? Mikä yllätti, hämmensi, vaivasi lukiessa? Mitä et ymmärtänyt? Mikä oli epätavallista? Kirjoita kaikki huomiosi paperille.
 • Huomaatko viittauksia Vanhaan Testamenttiin? Etsi ja lue koko kohta, johon viitataan. Miksi juuri tähän kohtaan viitataan? Miksi juuri tämä lainaus on tässä?
 • Mikä on lakia? Miten teksti avautuu evankeliumin valossa?
 • Tiivistä tekstin ajatukset 2-3 kysymykseen.

3. Havaintojen jakaminen ryhmässä

Ryhmän vetäjä pyytää ryhmäläisiä jakamaan havaintojaan tekstistä. Tässä vaiheessa ei esitetä omia tulkintoja, vaan ainoastaan jaetaan ryhmän löytämiä huomioita. Havaintojen jakamiseen kannattaa käyttää aikaa juuri niin paljon, kuin ryhmä näyttää sitä tarvitsevan. Hyvä havainnointi johtaa todennäköisesti tekstin ymmärtämiseen. (5-10 min)

4. Kysymysten tekeminen

Ryhmän jäsenille annetaan muutama minuutti aikaa miettiä kysymyksiä, joita tekstin ääressä on herännyt. Kysymykset käydään lävitse ja ryhmän vetäjä kirjoittaa ne muistiin. Ryhmän vetäjä pyrkii johdattamaan keskustelua niin, että esille nousee tekstin ymmärtämisen kannalta keskeisiä kysymyksiä. (5 min)

5. Etsitään vastaukset

Mikäli kysymyksiä on paljon, ryhmän vetäjä nostaa esille vain tärkeimmät kysymykset ja esittää ne yksi kerrallaan ryhmälle. Ryhmän vetäjän rooli on esittää kysymyksiä ja vetää yhteen niitä asioita, joita ryhmäläiset ovat löytäneet. Vetäjän ei tule itse vastata kysymyksiin, vaan johdattaa muita tekstin avulla löytämään vastauksia. Tärkein paikka etsiä vastauksia kysymyksiin on etsiä niitä tekstistä itsestään. Raamattu itse vastaa moniin esittämiinsä kysymyksiin. Toiseksi on tärkeää kiinnittää huomiota kontekstiin, mitä on tapahtunut juuri tätä ennen ja heti tämän jälkeen. Kolmanneksi on hyvä kurkistaa Vanhan Testamentin puolelle, mikäli kohta sisältää lainauksia sieltä. Keskustelun lopuksi ryhmän vetäjä kokoaa yhteen ryhmän löytämät vastaukset ja pyrkii tiivistämään tekstin ydinajatuksen. (20 min)

6. Sovellus

Jokainen lukee tekstin lävitse uudelleen hiljaa mielessään ja miettii / kirjoittaa miten Jumala on puhutellut sinua tämän tekstin kautta. Mitä asioita teksti nostaa esille ja näyttää Jeesuksesta? Mitä se osoittaa sinusta itsestäsi? Miten kyseinen kohta liittyy sinun elämääsi? Miten voisit soveltaa juuri oppimasi käytäntöön konkreettisesti? Löytyikö tekstistä, jokin lupaus, johon saat tarttua, käsky, jota noudattaa, esimerkki, jota seurata tai välttää? Mitä vastaat siihen, mitä Jumala tässä sinulle puhuu? Ryhmän jäsenet voivat halutessaan jakaa löytämiään asioita. (5 min)

7. Rukous

Henkilökohtainen hiljentyminen

Raamattupiirin runko soveltuu monilta osin myös henkilökohtaiseen hiljentymiseen ja erityisesti piirin vetäjälle tekstin valmistelemiseen. Voit edetä raamattupiirin mukaisesti kohdat 1-2. Tämän jälkeen siirry kohtaan 3. tulkinta.

3. Tulkinta

 • Kirjoita otsikko, jokaiselle kappaleelle. Tarkastele merkitsemiäsi toistoja, vastakkainasetteluja, syy- seuraus-suhteita, aiheita, joita kehitellään tekstissä eteenpäin. Mikä tässä tekstissä on lakia ja miten teksti avautuu evankeliumin valossa?
 • Mieti vastauksia niihin kysymyksiin, joita olet kirjoittanut. Mitä muita kysymyksiä sinulla herää? Katso 2. osiossa tekemiäsi kysymyksiä, muotoile ne tarkemmin. Tee kysymyksiä havainnoistasi. Miksi tätä sanaa toistetaan? Miksi tämä asia esitetään vastakohtana tuolle? Pyri tekemään "Miksi?" kysymyksiä. Rajaa kysymystesi määrää siten, että sinulla on vain kaikkein keskeisimmät kysymykset (2-4) edessäsi. Keskeiset kysymykset nousevat suoraan tekstistä, kattavat tekstistä suuren osan ja auttavat löytämään pääajatuksen.
 • Muotoile vastaukset tärkeimpiin kysymyksiisi. 1. Etsi vastauksia testistä itsestään. Lue teksti uudelleen lävitse kysymys mielessäsi. Usein teksti itse vastaa kysymykseen. 2. Katso mikä edeltää lukemaasi ja mitä seuraa sen jälkeen. 3. Etsi vastauksia Raamatun sanakirjasta, kommentaareista tai kartoista. (Raamattupiirissä ei turvauduta apuneuvoihin, koska siihen ei usein ole aikaa. Tästä syystä vetäjän tulee olla perillä tekstistä itse.) 4. Katso viittaukset Vanhaan Testamenttiin.
 • Kysy itseltäsi, mitä kirjoittaja halusi välittää alkuperäisille kuulijoille? Mikä on tämän kohdan pääajatus tai pääajatukset? Miksi tämä teksti on juuri tässä? Kirjoita pääajatus yhteen lauseeseen.

Jatka kohtaan 5., 6. ja 7.

Veritas Forum

VIP

Ruttureppu.fi

ilosanomapiiri

viisikielinen.fi

Nuotta

IFES