OPKOn vuosi 2019 – lue vuosikertomus

OPKOn vuosi 2019 – lue vuosikertomus

OPKOn opiskelijatyön vuoden päätapahtuma Disciple-konferenssi kokosi Helsinkiin 190 osallistujaa.

OPKOn vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019 on julkaistu. Tilikausi oli täpärästi ylijäämäinen. Lue alta vuosikertomuksen esipuhe. Tästä voit lukea koko vuosikertomuksen. 

Oikeiden asioiden tekemisen vuosi 

"Nuoret ovat tämän päivän päättäjiä, ei vasta tulevaisuuden”, lausui YK:n nuorisodelegaatti Sonja Huttunen loppuvuodesta 2019. Samalla hän rohkaisi nuoria aktiiviseen vaikuttamiseen yhteiskunnassa esimerkiksi äänestämällä ja toimimalla somessa. Tähän näkemykseen on helppo yhtyä. OPKOn eli Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetyksen intohimo on nuorten tavoittaminen kristillisen sanoman äärelle, heidän kohtaamisensa ja voimaannuttamisensa toimimaan positiivisina muutosagentteina kouluissa, yliopistoissa, seurakunnissa sekä kaveri- ja harrastepiireissään. Tätä halusimme tehdä myös vuonna 2019. Kovaa vauhtia sekularisoituvassa Suomessa, jossa nuorten aika on opiskelu- ja harrastuspaineista johtuen kortilla, ei ole itsestään selvää, että kristilliseen nuorisotoimintaan riittää osallistujia. Siksi on tärkeätä tehdä, ei vain asioita oikein, vaan oikeita asioita, koska nuoret äänestävät jaloillaan. Tämän haasteen otimme vakavasti kuluneena vuotena.

Oikeiden asioiden tekeminen tarkoitti OPKOn toiminnassa 2019 sitä, että halusimme edelleen pitää kristillistä Raamatun sanasta nousevaa arvopohjaamme ja omaleimaista toimintaamme raikkaasti esillä. Julkaisimme vuositeemamme “Tunne Jumala, itsesi ja kutsusi” mukaisen 3T-materiaalin etenkin nuorten ja vapaaehtoisvastuunkantajien kristillisen uskon vahvistamiseksi. Samalla panostimme työntekijöiden työotteen kehittämiseen, jotta emme toimisi nuorten yläpuolelta, vaan rinnalla. Tätä varten koulutimme työntekijöitämme muun muassa opettamaan Raamattua osallistavalla tavalla ja omaksumaan koutsaavan työotteen.

OPKOn viikkotoiminnassa kohtasimme opiskelijoita, koululaisia ja lapsia 12 paikkakunnalla järjestettävissä opiskelija- ja nuortenilloissa, pienryhmissä, leireillä ja tapahtumissa. Niissä nuoret kantoivat vastuuta rekisteröityjen paikallisyhdistysten hallinnosta, nuorteniltojen ja -leirien suunnittelusta aina hartauksiin sekä erilaisiin aktiviteetteihin asti. Myös akateemiset Veritas Forumit jatkoivat suosiotaan. Järjestimme marraskuussa 2019 ensimmäistä kertaa Veritas-tutkijaretriitin leiri- ja kurssikeskuksessamme Enä-Sepässä. Suurina kiitoksen aiheina pidämme sekä järjestömme jäsenmäärän että vapaaehtoiskannatuksen myönteistä kehitystä vuonna 2019. 

Helsingin yliopiston dogmatiikan emeritusprofessori Miikka Ruokanen keskusteli Veritas Forumissa islamin ja kristinuskon välisistä pelastuskäsityksistä. Tilaisuutta moderoi Elina Helqvist Kirkkohallituksesta.

Paikallisyhdistysten toiminnassa koettiin merkittäviä muutoksia vuonna 2019. Käynnistimme toiminnan uudelleen Joensuussa. Lisäksi Jyväskylään, Poriin ja Tampereelle valitsimme uudet opiskelijatyöntekijät. Kansainvälisesti vuosi 2019 oli myös aktiivinen. Ulkomaiset yhteydet etenkin OPKOn kansainväliseen verkostoon IFESiin (International Fellowship of Evangelical Students) vahvistuivat. Opiskelijoita ja työntekijöitä osallistui järjestön tapahtumiin, verkostoihin ja muihin kokoontumisiin eri puolilla maailmaa, Etelä-Afrikasta Saksaan. Saimme myös kansainvälisiä vieraita Burkina Fasosta, Sveitsistä, Sri Lankasta, Iso-Britanniasta ja Romaniasta. Koimme kansainvälisyyden voimaannuttavana ja silmiä avaavana. Esimerkiksi Burkina Fason opiskelijaliikkeen pääsihteerin
Dieudonné Tindanon vieraillessa Suomessa saimme kuulla tuoreet terveiset vainojen keskellä elävältä kristilliseltä opiskelijaliikkeeltä. Hän oli elävä muistutus siitä, että kristityt olivat kaikkein vainotuin ihmisryhmä maailmassa vuonna 2019.

Tuskin on liioiteltua sanoa, että OPKOn työntekijöitä, vapaaehtoisvastuunkantajia ja varsinaisia jäseniä yhdisti vuonna 2019 sama näky, hyvä tekemisen meininki ja yhteishenki. “Kaikesta näkee, että viihdytte yhdessä”, kuvaili eräs nuori seuratessaan työntekijöitämme järjestämässämme nuorisotapahtumassa. Tie tähän on ollut pitkä. Kun on yksi sydän, voi mahdottomasta tulla totta! Tämä toimintakertomus kuvaa hyvin sitä suuntaa, jonka järjestönä olemme valinneet uskon puolesta ja suomalaisten nuorten parhaaksi.

Noin 30 opkolaista matkusti uutenavuotena IFES-liikkeen järjestämään Revive-tapahtumaan Saksaan.
Lämmin kädenpuristus kaikille toimintamme tukijoille, kumppaneille ja ruohonjuuritason toimijoille. Koululaiset ja opiskelijat kiittävät!

Jussi Miettinen, pääsihteeri

OPKOn tilikausi 2019 täpärästi ylijäämäinen

OPKOn tilinpäätös valmistui perinteisesti maaliskuussa, mutta jäsenkokous jouduttiin siirtämään syyskuulle. Tilintarkastettua tilinpäätöstä voi katsoa OPKOn vuosikertomuksesta sivulla opko.fi/vuosikertomus. Vuosikertomuksen voi myös tilata OPKOn Palvelukeskukselta puh. 09 6129940.

Tilikauden kirjanpidollinen tulos 2019 oli täpärästi ylijäämäinen. Suuria ilonaiheita tuloksessa oli se, että lahjoitusten määrä hieman kasvoi, vaikka tilanne vaihtelee suuresti toiminnoittain. Enä-Seppäkin on lahjoitusten ja avustusten avulla pysynyt itsekannattavana myös rahoituskustannukset huomioiden. 

Lue OPKOn vuosikertomus

 

Lataa pdf-tiedosto