OPKOn vuosikertomus ja tilinpäätös on julkaistu

OPKOn vuosikertomus ja tilinpäätös on julkaistu

OPKOn vuosikertomus ja tilinpäätös on julkaistu. Katso myös uutisen lopusta uudet liittohallituksen jäsenet.

Esipuhe: Tuulta päin

Katso koko vuosikertomus täältä (pdf)

Vuosi 2021 oli monessa mielessä kuin edellisen vuoden kopio. Koronapandemia eri muodoissaan oli päivittäinen puheenaihe niin valtakunnallisessa mediassa kuin tavallisten ihmisten kohdatessa toisiaan kadulla, työpaikalla, koulussa, Zoomissa, Teamsissa tai kahvilassa. Koronaan liittyvä epävarmuus herätti toisissa lähimmäisissä äärimmäistä pelkoa ja huolta. Toiset taas halusivat kieltää koko ilmiön olemassaolon tai vaarallisuuden, mikä näkyi mm. suhtautumisessa rokotteisiin, maskeihin ja viranomaismääräyksiin. Pandemia ja kokoontumisrajoitukset synnyttivät myös erilaisia globaaleja salaliittoteorioita, jotka levisivät myös kristittyjen parissa.

Korona vaikutti luonnollisesti myös OPKOn eli Opiskelija- ja Koululaislähetyksen arkeen. Järjestimme monet nuorten- ja opiskelijaillat ja tapahtumat etänä. Osan niistä jouduimme siirtämään tai pitämään suunniteltua pienempänä. Näin kävi mm. Sepän Seurojen ja koko perheelle suunnatun Valkealan kesäleirin kohdalla. Samalla etätoiminta on vakiinnuttanut asemansa. Ketteränä nuorisojärjestönä pystyimme kulloinkin vallitsevien alueellisten viranomaisohjeistusten mukaisesti sopeuttamaan toimintaamme luovalla tavalla. Tilannetta helpotti se, ettemme ole rakentaneet toimintamme suurten tapahtumien tai leirien ympärille, vaan korostaneet henkilökohtaisten suhteiden hoitamisen merkitystä. Kun suhteet nuoriin ovat olleet aitoja ja toimivia, on niitä pystytty pitämään yllä silloinkin, kun lähikontaktit eivät ole olleet mahdollisia. Opiskelijat ja koululaiset kokoontuivat luovasti mm. ulkona, pienryhmien jäsenet tapasivat toisiaan etäyhteyksin ja valtakunnallisia tapahtumia kuten Disciple21 toteutettiin hybridimallilla.

Poikkeukselliseen vuoteen mahtuu monia onnistumisia, joista olemme suuresti iloisia. Puolitoistavuotinen kutsumuspohjainen Maanmuuttajat-johtamiskoulu käynnistyi suunnitellusti syksyllä yhteistyössä Perheniemen Evankelisen opiston ja Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa (maanmuuttajat.fi). OPKO aloitti myös vuosien tauon jälkeen kustannus- ja julkaisutoiminnan, kun julkaisimme 3T-kirjan elokuussa. Kirja sai mittavasti näkyvyyttä kristillisessä mediassa ja sen palaute ja myynti on ollut rohkaisevaa. Kirjan tarkoituksena on tukea etenkin nuorten kristillistä kasvua ja kasvatusta.

Myös Raamattupodin kuuntelijamäärät olivat edelleen korkeat. Kaikilla jaksoilla on yhteensä ollut viimeisen vuoden aikana (eli sen jälkeen kun Raamattupodi saatiin valmiiksi) n. 1 500–3 000 kuuntelukertaa viikossa. Vertailuna: podin julkaisemisvuonna tuo sama viikkolukema oli 2000–4000, kiinnostavuus on siis säilynyt aika hienosti senkin jälkeen. Käyrä on ollut nyt syksyllä selkeästi nousevakin eli uusia kuuntelijoita löytää podcastin pariin säännöllisesti jopa enenevästi. Luku tarkoittaisi että jos oletetaan että kuuntelija kuuntelee 7 jaksoa viikossa, niin yksittäisiä kuuntelijoita on viikottain n. 200–400. Yhteensä kuunteluita alusta asti on 271 000.

Vaikeista ajoista huolimatta myös vapaaehtoiskannatuksemme nousi viisi prosenttia, mikä mahdollisti työajan lisäämisen nuorisotyössä. Koululaistyön syyskauden avaustapahtumassa vihimme käyttöön uuden kokoontumisteltan, jonka ansioista voimme jatkossa järjestää aiempia suurempia tapahtumia.

Saatoimme päätökseen myös OPKOn uuden strategian prosessin. Strategialle annoimme nimeksi Sydämellä tavoittamattomat nuoret. Se muistuttaa meitä OPKOn toiminnan perustehtävästä. Haluamme kertoa Suomen nuorille evankeliumia eli hyvää uutista Jumalan rakkaudesta ja tarjota heille turvallisia yhteisöjä, joissa kasvaa ihmisinä, kristittyinä ja vastuunkantajina. Erityisluonteestaan johtuen OPKO ei tarjoa toimintaa kaikille, vaan tarjoamme tukea nuorten kasvulle kohti aikuisuutta ja vastuunkantamista yhteiskunnan eri sektoreilla. Toimintamme kivijalkoja olivat edellisten vuosien tapaan 17 paikallisyhteisössä kokoontuvat opiskelijat ja koululaiset. Niissä järjestyn perustoiminnan tuntomerkkejä olivat raamattuopetus, monipuolinen hartauselämä, tavoittamattomien nuorten etsiminen ja vastuunkantajavalmennus.

Tahdon tässä lausua kiitoksen kaikille Opiskelija- ja Koululaislähetyksen jäsenille, ystäville, tukijoille ja kumppaneille menneestä vuodesta. Teidän avullanne voimme katsoa rohkeasti horisonttiin.

Jussi Miettinen, pääsihteeri

Katso koko vuosikertomus täältä (pdf) 

Liittokokous valitsi OPKOlle uuden hallituksen

Helsingissä 28.3.2022 kokoontunut OPKOn liittokokous valitsi liittohallituksen uusiksi jäseniksi kaksivuotiskaudelle seuraavat henkilöt:

Simo Aalto, kannatusjäsen, Turku
Susanna Hietanen, kannatusjäsen, Vasa
Hanna Räsänen, kannatusjäsen, Suomen OPKO
Mikko Särkkälä, varsinainen jäsen, Suomen OPKO
Minna Särkkälä, varsinainen jäsen, Suomen OPKO, Helsinki ja Kuopio
Timo Syvälahti, varsinainen jäsen, Suomen OPKO

Näiden lisäksi hallituksessa jatkavat vielä vuoteen 2023: 
Sakari Arvela, kannatusjäsen, Suomen OPKO, Helsinki ja OPKOn ystävät
Essi Ikäheimonen, varsinainen jäsen, Helsinki ja Kuopio
Christian Perret, kannatusjäsen, Helsingfors ja Åbo
Petri Peltonen, kannatusjäsen, Turku ja Åbo
Ulrika Walter, varsinainen jäsen, Oulu
Mika Tuovinen, kannatusjäsen, Suomen OPKO

Varajäseniksi valittiin: 
1. varajäsen Lars Burman, kannatusjäsen, Turku ja Åbo
2. varajäsen Sofia Jaakkola, varsinainen jäsen, Suomen OPKO ja Kuopio

Liittokokous vahvisti ylijäämäisen tilinpäätöksen

Liittokokous käsitteli myös edellisen toimintavuoden tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen sekä kuluvan toimintakauden talousarvion. Jäsenmaksua ei edelleenkään peritä. Tilinpäätöksen ylijäämä oli 94 000 €. Ylijäämäisyys johtui suurelta osin koronan takia etäformaatissa järjestetyistä tapahtumista ja henkilöstösäästöistä.