Liittohallitus

Liittohallitus

Liittohallitus johtaa OPKOn toimintaa ja taloutta, valitsee pääsihteerin ja muut työntekijät sekä päättää suhteista muihin Suomessa toimiviin ja kansainvälisiin organisaatioihin.

Liittohallitukseen kuuluu kaksitoista varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallituksen jäsenet valitsee liittokokous. Hallituksen varsinaisista jäsenistä vähintään neljän tulee olla liiton varsinaisia jäseniä piiristä ja vähintään neljän tulee olla kannatusjäseniä. Hallituksen varsinaisten jäsenten toimintakausi on kaksi vuotta ja varajäsenten yksi vuosi. Vuosittain on erovuorossa kuusi varsinaista jäsentä ja varajäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajiston.
 

OPKOn liittohallitus 2018-2019

Mainitut paikkakunnat kertovat, mistä OPKOn jäsenyhdistyksestä jäsen tulee.

Hallituksen jäsenet (2018-2020):
Simo Aalto, kannatusjäsen, Turku
Iivi Gröhn, varsinainen jäsen, Oulu
Susanna Hietanen, varsinainen jäsen, Vasa
Mauri Paajanen, kannatusjäsen, Kuopio
Aino Pöyhönen, varsinainen jäsen, Tampere
Riku Rantanen, varsinainen jäsen, Helsinki ja Tampere, 1. varapuheenjohtaja

Hallituksen jäsenet (2019-2021):
Sakari Arvela, kannatusjäsen, Suomen OPKO ja Helsinki
Essi Ikäheimonen, varsinainen jäsen, Kuopio
Hanna Järveläinen, kannatusjäsen, Helsingfors, 2. varapuheenjohtaja
Pertti Järvenpää, kannatusjäsen, Helsinki, puheenjohtaja
Christian Nygård, varsinainen jäsen, Helsingfors
Christian Perret, kannatusjäsen, Helsingfors ja Åbo

Varajäsenet

1. varajäsen Tuure Savuoja, kannatusjäsen, Helsinki
2. varajäsen Petteri Rahja, varsinainen jäsen, Tampere