Liittohallitus

Liittohallitus

Liittohallitus johtaa OPKOn toimintaa ja taloutta, valitsee pääsihteerin ja muut työntekijät sekä päättää suhteista muihin Suomessa toimiviin ja kansainvälisiin organisaatioihin.

Liittohallitukseen kuuluu kaksitoista varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallituksen jäsenet valitsee liittokokous. Hallituksen varsinaisista jäsenistä vähintään neljän tulee olla liiton varsinaisia jäseniä piiristä ja vähintään neljän tulee olla kannatusjäseniä. Hallituksen varsinaisten jäsenten toimintakausi on kaksi vuotta ja varajäsenten yksi vuosi. Vuosittain on erovuorossa kuusi varsinaista jäsentä ja varajäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajiston.

OPKOn liittohallitus

Mainitut paikkakunnat kertovat, mistä OPKOn jäsenyhdistyksestä jäsen tulee. Hallituskausi vaihtui 26.3.2022.

Hallituksen puheenjohtaja
Mika Tuovinen, kannatusjäsen, Suomen OPKO

Hallituksen jäsenet (2022-2024):
Simo Aalto, kannatusjäsen, Turku
Susanna Hietanen, kannatusjäsen, Vasa
Hanna Räsänen, kannatusjäsen, Suomen OPKO
Mikko Särkkälä, varsinainen jäsen, Suomen OPKO
Minna Särkkälä, varsinainen jäsen, Suomen OPKO, Helsinki ja Kuopio
Timo Syvälahti, varsinainen jäsen, Suomen OPKO

Hallituksen jäsenet (2021-2023):
Sakari Arvela, kannatusjäsen, Suomen OPKO, Helsinki ja OPKOn ystävät
Essi Ikäheimonen, varsinainen jäsen, Helsinki/Kuopio
Christian Perret, kannatusjäsen, Helsingfors ja Åbo
Petri Peltonen, kannatusjäsen, Turku ja Åbo
Ulrika Walter, varsinainen jäsen, Oulu

Varajäsenet

1. varajäsen Lars Burman, kannatusjäsen, Turku ja Åbo
2. varajäsen Sofia Jaakkola, varsinainen jäsen, Suomen OPKO ja Kuopio