Liittohallitus

Liittohallitus

Liittohallitus johtaa OPKOn toimintaa ja taloutta, valitsee pääsihteerin ja muut työntekijät sekä päättää suhteista muihin Suomessa toimiviin ja kansainvälisiin organisaatioihin.

Liittohallitukseen kuuluu kaksitoista varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallituksen jäsenet valitsee liittokokous. Hallituksen varsinaisista jäsenistä vähintään neljän tulee olla liiton varsinaisia jäseniä piiristä ja vähintään neljän tulee olla kannatusjäseniä. Hallituksen varsinaisten jäsenten toimintakausi on kaksi vuotta ja varajäsenten yksi vuosi. Vuosittain on erovuorossa kuusi varsinaista jäsentä ja varajäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajiston.
 

OPKOn liittohallitus

Mainitut paikkakunnat kertovat, mistä OPKOn jäsenyhdistyksestä jäsen tulee. Hallituskausi vaihtui koronaepidemian vuoksi 19.9.2020.

Hallituksen jäsenet (2020-2022):

Simo Aalto, kannatusjäsen, Turku
Susanna Hietanen, varsinainen jäsen, Vasa
Hanna Räsänen, kannatusjäsen, Suomen OPKO
Hannu Lähteenmäki, kannatusjäsen, Suomen OPKO ja Helsinki
Esa Savolainen, varsinainen jäsen, Suomen OPKO
Mikko Särkkälä, varsinainen jäsen, Suomen OPKO

Hallituksen jäsenet (2019-2021):
Sakari Arvela, kannatusjäsen, Suomen OPKO ja Helsinki, 1. varapuheenjohtaja
Essi Ikäheimonen, varsinainen jäsen, Kuopio
Pertti Järvenpää, kannatusjäsen, Helsinki, puheenjohtaja
Hanna Malkamäki, kannatusjäsen, Helsingfors, 2. varapuheenjohtaja
Christian Nygård, varsinainen jäsen, Helsingfors
Christian Perret, kannatusjäsen, Helsingfors ja Åbo

Varajäsenet

1. varajäsen Tuure Savuoja, kannatusjäsen, Helsinki
2. varajäsen Toini Seppälä, varsinainen jäsen, Oulu