OPKOn toiminnalliset arvot

OPKOn toiminnalliset arvot

Missionaalisuus

 • Toimimme yliopistoissa, korkeakouluissa ja muissa oppilaitoksissa.
 • Näemme jokaisen nuoren evankeliumin arvoisena.
 • Jokaisella on kutsumus ja paikka suuressa suunnitelmassa; tuemme tätä.
 • Autamme nuoria löytämään koko elämänsä Jumalan antamana kutsumuksena.
 • Kuulumme maailmanlaajaan perheeseen, joka toteuttaa sisä- ja ulkolähetystehtävää.

Nuorisolähtöisyys

 • Osallistamme nuoret itse toteuttamaan toimintaa.
 • Annamme tilaa nuorten aloitteille ja luovuudelle.
 • Tuemme nuoria kehitystasonsa mukaisissa vastuutehtävissä.
 • Tarjoamme nuorille vastuullisia tehtäviä sekä tarjoamme heille mahdollisuuksien mukaan harjoittelupaikkoja ja työllistämme heitä.

Juhlistaminen

 • Huomioimme onnistumiset ja juhlimme niitä.
 • Edistämme positiivista ilmapiiriä kaikessa toiminnassamme.
 • Ilmaisemme asiat myönteisen kautta.
 • Järjestämme juhlia ja aterioita yhteyden lujittamiseksi ja esimakuna taivaallisista juhlista.

Välittäminen

 • Sitoudumme puhumaan hyvää toisistamme.
 • Huomioimme toisemme arjessa ja etenkin elämän käännekohdissa.
 • Osoitamme arvostavamme ihmistä enemmän kuin työtä ja tehtäviä.
 • Panostamme ihmisen kohtaamiseen ja välittämiseen.
 • Rakennamme yhteisöä, jossa on hyvä työskennellä, olla mukana ja josta on myös helppo lähteä.
 • Tuemme ihmisen kokonaisvaltaista kasvua.

Erilaisten yhteys

 • Rakennamme kristittyjen yhteyttä aidosti erilaisten ihmisten välille.
 • Tuemme jokaista oman identiteettinsä ja paikkansa löytämisessä kristillisen ihmiskäsityksen mukaisesti.
 • Annamme tilaa erilaisille uskon ilmaisumuodoille.
 • Kunnioitamme jokaista ihmistä erilaisuudesta ja erilaisista mielipiteistä huolimatta.