Jyväskylässä uutta ja vanhaa

Jyväskylässä uutta ja vanhaa

Jyväskylässä olemme jo kääntämässä katseita kohti kevätkautta. Marraskuun lopulla on tyypillistä yhtä aikaa valmistella kevätohjelmaa sekä miettiä tulevaa joulujuhlaa. Kun kevätohjelma saadaan lyötyä lukkoon, on aikaa hiljentyä joulunodotukseen. Opiskelijoilla se näkyy usein jonkinlaisena vapaana opinnoista ja työntekijällä on mahdollisuus viettää lomaa tai pitää ylityövapaita. Mutta keskiössä on tietenkin Vapahtajamme syntymäjuhla.

Syksyn lopulla tulee vuodesta toiseen ihmeteltyä, mihin se aika meni. Taas on sama tunne, vastahan järjestömessuja pidettiin ja ekoja iltoja jännitettiin. Nyt kuitenkin katse on jo ensi keväässä, luntakin on maassa ja joulunajan odotus on jo käynnissä. 


Mutta osaltaan syksyn vauhdin tunnetta on lisännyt oman toimenkuvani selkiytyminen. Jyväskylässä olen vieraillut entistä vähemmän. Olen keskittynyt täysipainoisesti Lahden työhön ja ollut aktiivisesti koordinaattorin roolissa kansallisissa hallintotehtävissä. Kordinaattorin tehtävä on kestänyt reilun vuoden ja vasta nyt voi sanoa että toimenkuva on alkanut selkiintyä. Työvaliokunnan työskentely, siihen liittyvät valmistelut kansallinen budjetti ja toimintasuunnitelma etunenässä, esimiesvastuut, taloudelliset realiteetit, yhteistyöverkostot ja monet muut asiat ovat vasta nyt alkaneet hahmottua kokonaisuudessaan. Iso siunaus on ollut se, että olen todella pystynyt luovuttamaan vastuuta Jyväskylästä ja siksi aikaa on ollut enemmän Etelä-Suomelle. Uskon, että toinen työntekijä Jyväskylässä on ollut siunaus niin Jyväskylälle kuin koordinaattorin ja Lahden opiskelijatyön osallekin.


Esimiesroolissa olen opetellut uutta työtapaa. Opiskelijat antavat vuodesta toiseen yli järjestörajojen palautetta, että olisi tärkeää pystyä antamaan henkilökohtaista aikaa heille. Tämä on varmaan sellainen kipeä asia monille työntekijöille. Resurssit ei siihen riitä mutta silti se olisi ihanne. Nyt olen pyrkinyt kuitenkin esimiehenä antamaan aikaa opiskelijatyöntekijöille. Kahdenkeskiset keskustelut, rukous, oman työn peilaaminen, työssä olevien haasteiden ratkominen yhdessä ja monet muut asiat ovat usein paljon tärkeämpiä kuin yksinkertainen nakittaminen tai vaikkapa tavoitteiden asettaminen. Niilläkin on oma paikkansa, mutta kyllä yhteinen aika yhdessä Kristuksen kanssa on sitä ydintä.

 


Uutta verta
 

Kuten edellä kirjoitin, Jyväskylässä on uusi toinen työntekijä. Tuomo valmistui ja keskittyy nyt täysipainoisesti uuteen työhön. Kaisa Maczulskij on tullut vuoden loppuun saakka kestävään pestiin opiskelijatyöntekijäksi. Kaisa on ottanut työn haltuun loistavalla otteella. Ja rohkenen sanoa että Kaisa on itsekin ollut innostunut tästä mahdollisuudesta. Itselleni on ollut suuri ilo, että toiminnassamme mukana olevat henkilöt pystyvät tarttumaan remmiin ja tekemään työtä taidokkaasti ja innolla.


Syksyn aikana on, silloin tällöin minun mutta pääasiassa Kaisan johdolla, pidetty opiskelijailtoja kasvisravintola Katriinassa. Iltojen pääpaino on ollut Raamatun opettamisessa, rukouksessa, musiikissa, yhdessäolossa ja iltapalassa. Tämä runko o sitä Opkon ydintä. Jyväskylän oman joukon lisäksi opettamassa on vieraillut pääasiassa tuttuja henkilöitä Opkosta, ystäväjärjestöistä ja muista verkostoista. Lisäksi olemme järjestäneet aktion ja ollut mukana Veritas forumin järjestämisessä yliopistolla.


Nämä perustoiminnat tulevat pysymään Opkon toiminnan ytimessä jatkossakin. Sikäli muutosta tapahtuu perustoiminnsn sisälläkin, että yhä enemmän porukka kaipaa vuorovaikutusta. Lisäksi vaikkapa rukousta toivotaan tehtävän eri tavoin. Opiskelijailtojen lisäksi opiskelijat ovat jälleen syksyllä innostuneet kutsumaan porukkaa koti-iltoihin. Nämä ovat puolivirallisia rukousiltoja, peli-iltoja tai vaikkapa yhteentulemista teekupposen äärellä. Tätä kaikkea tarvitsemme jatkossakin!
 


Katse tulevaisuuteen

Syksyn aikana on valmisteltu tulevaa työntekijämuutosta Jyväskylässä. Kuten aiemmin kirjoitin, kokonaisuutenani työnkuvani on ollut aika vaikeasti hoidettavissa. Siksi haluaisin keskittyä Lahteen ja koordinaattorin tehtävään. Tämän vuoksi Jyväskylään voisi rekrytoida uuden opiskelijatyöntekijän, joka ottaisi tehtävän kokonaisuudessan hoitaakseen. Tämä on vielä suunnittelun asteella, ja koska koordinaattorin tehtävänikin on vielä määräaikainen, ei uusi työntekijä olisi vielä vakinainen. Mutta väliaikaisena järjestelynä se olisi hieno juttu ja toki mahdollisuus vakinaistamiseenkin on olemassa riippuen omasta tulevaisuudestani.


Opko tarvitsee visiota tulevaisuudesta. Paradoksaalista tässä on se, että kun mietimme tulevaisuuden haasteita, kirkastuu perustehtävä sitäkin enemmän. Miten pystymme jopa henkilöohtaisella tasolla ohjaamaan ja mnetoroimaan opiskelijoita hengelliseen kasvuun? Yleinen raamattuopetus ja rukous, jakaminen ym. illoissa tapahtuva tukee tätä vahvasti, mutta tarvitaanko vielä lisää resursseja. Nämä ovat isoja kysymyksiä. Loppupäätelmänä kuitenkin voidaan sanoa, että mallimme ja reseptimme tulevaan löytyy aina vaan samasta paikasta, Raamatusta. Sieltä löytyy Opkon perustehtävä ja myös periaatteet sen toteuttamiseen.


Joka tapauksessa Jyväskylässä ollaan uutta kohti menossa työntekijäkuvion osalta. Ja se vaikuttaa tulevaan toimintaan merkittävästi. Uusi työntekijä tuo aina oman kädenjälkensä paikallistyöhön!
 

Rukousaiheet
 

Kiitosaiheita:

- puoliviralliset koti-illat

- Kaisan panos työntekijänä

- talous

Rukousaiheita:

- kevätohjelman tekeminen

- uuden työntekijän valinta

- uusien vastuunkantajien kutsuminen hallitukseen

Talouskuulumiset
 

Viime vuoden aikana huolenaiheeksi nousi aika nopeasti pienentynyt taloudellinen tuki Jyväskylän Opkolle. Viestitimme siitä avoimesti ja myös seniorit kirjoittivat vetoomusviestin asian johdosta. Tukemme on palannut aika lailla normaalitasolle. Kiitämme teitä kovasti uskollisuudestanne!


Pyrimme käyttämään varojamme tietenkin vastuullisesti. Ensin hoidetaan pakolliset velvoitteet. Tämän jälkeen kaikki ylijäämäiset varat tullaan käyttämään suoraan esimerkiksi tavoittavaan toimintaan. Haluamme myös resurssiemme ja parhaan kykymme mukaan rohkaista ja varustaa niitä opiskelijoita, jotka ovat toiminnassamme jo mukana. On tärkeää antaa heille vankka Sanasta ja rukouksesta nouseva pohja, jolla kohdata tulevat haasteet jotka  maailma uskollemme asettavat. Siksi tukenne on arvokasta. Tarkempia tietoja lahjoituksista löytyy nettisivuiltamme Tukijaksi? -kohdasta. Pyydämme Teitä myös rukoilemaan taloutemme puolesta.

Toimintamme on lähes täysin vapaaehtoisten lahjoitusten varassa. Otamme iloiten vastaan lahjoituksia Suomen ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetyksen tilille tilille 800013-1044609 viitenumerolla 2121. Seuraavasta linkistä pääset listaan nettipankeista, joiden kautta voit lahjoittaa haluamasi summan: www.opko.fi/nettipankit

Poliisihallitus on myöntänyt Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys ry:lle rahankeräysluvan 2020/2012/4178 (4.2.2013) ajalle 01.2.2013-31.12.2014. Luvanvarainen varainhankinta voidaan toteuttaa Suomessa pl. Ahvenanmaa niin, että kerätyt varat käytetään välittömästi opiskelija- ja koululaistyöhön, opetus-, koulutus- ja luentotilaisuuksien, nuorten leirien, -iltojen ja -tapahtumien sekä rippikoululeirien ja raamattupiirien järjestämiseen sekä tiedotus- ja julkaisutoimintaan.