Jokaisella on jotain annettavaa

Jokaisella on jotain annettavaa

Mitä tämä siis tarkoittaa, veljet? Kun kokoonnutte yhteen, jokaisella on jotakin annettavaa: laulu, opetus tai ilmestys, puhe kielillä tai sen tulkinta. Kaiken on tapahduttava yhteiseksi parhaaksi.

Paavalin 1. kirje Korinttilaisille (14:26)

Olkoonkin, että Korintin seurakunnassa oli järjestys hukassa, niin tämä jae antaa jotain vertailukohtaa siihen, minkälaista elämää seurakunnassa tai kristillisessä yhteisössä tulisi olla. Paavali sanoo, että jokaisella on jotain annettavaa. Uskommeko tähän todella? 

Se ei tarkoita, että jokaisen tulisi aina tai juuri nyt pystyä antamaan jotain yhteisölle, jossa hän on. Mutta se on tavoite, että siihen kasvetaan että voi tuoda oman lahjansa koko yhteisön käytttöön. Miten tätä voidaan elää todeksi? Omalla kohdallani haasteeni on siinä, että uskallan antaa erilaisia tehtäviä ja rohkaisen heitä. Opin tuntemaan ihmisiä ja heidän armolahjojaan ja rohkaisen heitä käyttämään yhteiseksi hyväksi. Aina se ei toki niin mene ja monesti meillä on suuri kynnys tehdä yhtään mitään, koska pelkäämme epäonnistumista.

Dietrich Bonhoeffer sanoittaa samaa asiaa seuraavalla tavalla kirjassaan Kristillinen yhteiselämä:

Kristityssä yhteisössä on kaikki sen varassa, että jokainen yksityinen on ketjussa rengas, jota vailla se ei voi olla. Ketju kestää vain, jos vähäisinkin rengas kiinnittyy lujasti toiseen. Sellainen yhteisö tuhoutuu, joka sietää keskuudessaan hyödyttömiä jäseniä. On siksi hyvä, jos yksityiselle annetaan yhteisön piirissä oma tehtävänsä, niin että hän epäilyn tullen tietää, ettei hänkään ole hyödytön tai käyttökelvoton. Kristittyjen yhteisöjen tulisi tietää, etteivät vain heikot tarvitse vahvoja, vaan etteivät vahvatkaan tule toimeen ilman heikkoja.

Oman kutsumukseni löytymisen ja kirkastumisen kannalta on ollut olennaisen tärkeätä se, että olen ollut mukana OPKOn toiminnassa opiskeluvaiheesta saakka. Olen saanut yrittää, onnistua ja epäonnistua. Paikoilleen jäämällä omat lahjat eivät löydy ja hengellinen kasvu voi jäädä vain tietopuoliseksi.

Tervetuloa mukaan toimintaan ja löytämään omaa paikkaa ja kutsumusta!

Kuopion OPKOn työntekijä
Pekka Ryhänen