Tue työtämme

Tue työtämme

Porin OPKO tekee työtä vapaaehtoisen kannatuksen varassa. 

Saat nyt nauttia illoissa monien Sinua ennen opiskelleiden Sinulle suomasta mahdollisuudesta kuulla ja opiskella Raamattua.

Lisätietoja työmme taloudellisesta tukemisesta saa sivultamme opko.fi/tue ja työntekijöiltämme.

Jumalan valtakunnassa tarvitaan myös lähettäjiä! "Kukin antakoon sen mukaan kuin on mielessään päättänyt, ei vastahakoisesti eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa." (2.Kor.9:7)

Hengellisessä työssä erityisen merkittävää on esirukoustuki työn hyväksi. "Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon." (Fil.4:6)

Jos haluat kuulla tarkempia Porin OPKOn työn kuulumisia ja erityisiä rukousaiheita, voit liittyä Porin kannatusrenkaaseen. Saat silloin muutaman kerran vuodessa rukouskirjeen.

Liity jäseneksi

Jäsenyys on yksi tapa tukea toimintaa ja osallistua siihen. Jäsenmaksu on opiskelijajäsenille 10€ ja seniorijäsenille 20€. Juniorijäsenille ei ole jäsenmaksua. Jäsenmaksun voit maksaa seuraavin tiedoin:

  • IBAN: FI53 4456 2020 0156 21
  • Tilin omistaja: Porin OPKO
  • BIC: ITELFIHH
  • Viitenumero: 21898

Huom! Muista käyttää viitenumeroa, sillä muuten maksu ei kirjaudu jäsenmaksuksi.

Lahjoita työllemme

 

OPKOn työn mahdollistaa pääasiassa yksityishenkilöiden lahjoitukset. Kannatusrenkaaseen kuuluvat saavat muutaman kerran lukukaudessa rukouskirjeen, jossa on ajankohtaisia kuulumisia Porin OPKOn toiminnasta, rukousaiheita ja tietoa taloustilanteesta. Haluaisitko sinä saada rukouskirjeen ja olla mukana kantamassa Porin OPKOn työtä rukouksin Jumalan eteen? Ota yhteyttä työntekijään, jos haluat saada rukouskirjeitä ja koet asian omaksesi.

Jos haluat tukea toimintaamme kertalahjoituksella tai liittyä säännölliseksi tukijaksi, käytäthän seuraavia tilitietoja:

  • Tili: FI10 8000 1301 0446 09 (DABAFIHH)
  • Tilin omistaja: Suomen OPKO
  • Porin opiskelijatyön viite: 2189

Voit myös tehdä kätevästi nettilahjoituksen. Kiitos lahjastasi!

Poliisihallitus on myöntänyt Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys ry:lle 8.12.2020 rahankeräysluvan RA/2020/1574. Lupa on voimassa 1.1.2021 alkaen. Varainkeruu voidaan toteuttaa Suomessa pl. Ahvenanmaa niin, että kerätyt varat käytetään OPKOn aatteellisen tarkoituksen mukaisesti toteutettaviin kaikille avoimien opiskelija- ja nuorteniltojen, yleisöluentojen, lukupiirien, pienrymien, kerhojen, leirien, retkien ja koulutustapahtumien järjestämiseen, viestintään mediassa (mm. tapahtumatiedottaminen ja aatteellista tarkoitusta palveleva sisältö), nuorten henkilökohtaiseen tukeen ja valmennukseen (mm. keskusteluapu ja vapaaehtoistyöhön valmentaminen) sekä yleishyödyllisen toiminnan varusteisiin ml. OPKOn tilojen varustamiseen.

Lisätiedot: opko@opko.fi, puh. 09 6129940.