Lue Suuri Kertomus

Lue Suuri Kertomus

Lukuohjelma juuri sinulle! :)

Tämä lukuohjelma sisältää noin 80 % Raamatusta. Voit lukea Suuren Kertomuksen yhdessä vuodessa, jos luet yleensä kaksi lukua päivässä (lyhyitä psalmeja ja profetioita jopa kolme). Jos luku on pitempi kuin 50 jaetta, silloin riittää yksi luku. Ajanmääritykset on otettu kirjasta Concordia Self Study Bible. Joistakin niistä voidaan perustellusti olla myös toista mieltä. (Laatinut Mailis Janatuinen)

Vanha testamentti

 • 1. Mooses (50 lukua) Maailman alusta noin vuoteen 1700 eKr.
 • Job 1-5, 14-19, 29-31, 38-42 (19) Job eli patriarkkojen aikaan
 • 2. Mooses 1-25 ja 32-34, 40 (29) Egyptistä lähtö: 1400-luvulla eKr. (tai 1200 eKr.)
 • 3. Mooses 1,8, 9,10, 16, 23, 26 (7)
 • 4. Mooses 1, 9-14, 17, 20-25, 27, 31,32, (17)
 • 5. Mooses 1-14, 22, 26, 28-34 (24)
 • Joosua 1-11, 20, 23, 24 (14) 1400-1300-luvuilla eKr.
 • Tuomarien kirja (21) 1300-1050 eKr.
 • Ruut (4) Noin 1100 eKr.
 • 1. Samuel (31) 1000-luku
 • 2. Samuel (24) Noin vuodesta 1010-970 eKr.
 • Daavidin psalmit (noin 70)
 • 1. Kuningasten kirja (22) 970-853
 • 2. Kuningasten kirja (25). 853-586, jolloin Jerusalem valloitettiin
 • Muut kuin Daavidin psalmit. (Noin 80).
 • Hosea (14) 700-luvulla Pohjoisvaltio Israelissa
 • Joel (3) 700-luvulla eKr. Juudassa
 • Amos (9), vaikutti 700-luvulla Pohjoisvaltio Israelissa
 • Joona (4) 700-luvulla eKr. Ninivessä
 • Miika (7), 700-luvulla Juudassa
 • Jesaja A 1-39 (39) 700 luvulla Juudassa
 • 1. Aikakirja 16, 28, 29 (3 lukua)
 • 2. Aikakirja 13-36 (23 lukua). Kertausta.
 • Sananlaskut (31)
 • Saarnaaja (12)
 • Laulujen laulu (8)
 • Sefanja (3), 620-10-luvulla
 • Nahum (3), ennusti Niniven hävityksen, joka tapahtui v.612
 • Habakuk (3), 600-luvun lopulla
 • Obadja (1) 600-luvun lopussa
 • Jeremia aikajärjestyksessä: 1, 7, 26, 8-20, 22-26,36, 45, 21,27-29, 34, 37-44, 52 (39) n.625-582 eKr.
 • Valitusvirret (5 lukua) pian Jerusalemin hävityksen jälkeen 586 eKr.
 • Hesekiel 1-18, 33-39, 47 (26) 593-573 eKr.
 • Daniel 1-7, 9-12 (11 lukua) 600-luvun vaihteesta 530-luvulle eKr.
 • Jesajan osa B: luvut 40-66 (27) Ennustus pakkosiirron loppumisesta 539 eKr..
 • Esra 1-6 (6). Pakkosiirrosta paluusta 539 temppelin rakentamiseen v. 516 eKr.
 • Haggai (2) ennen v. 516
 • Sakarja (14). ennen 516
 • Ester (9) 460-luvulla eKr.
 • Esra 7-10. 450-luvulla
 • Nehemia 1-6, 8-11 ja 13 (11). 450-430-luvulla eKr.
 • Malakia (4 lukua). 430-luvulla eKr.

Evankeliumit, Heprealaiskirje ja Apostolien teot

 • Matteuksen evankeliumi (28 lukua) 7eKr.-30 jKr.
 • Heprealaiskirje (13)
 • Luukkaan evankeliumi (24)
 • Apostolien teot (28)
 • Johanneksen evankeliumi (21)

Paavalin kirjeet

 • Galatalaiskirje (6). Kirjoitettu 49 jKr.
 • 1-2 Tessalonikalaiskirjeet (8) 51 jKr.
 • 1-2 Korinttilaiskirjeet (19) v.57
 • Roomalaiskirje (16) v.57
 • Efesolaiskirje (6) v.60, kun Paavali oli vankina Roomassa
 • Filippiläiskirje (4). Sama kuin edellä.
 • Kolossalaiskirje (4) Sama kuin edellä
 • Filemonille (1). Sama kuin edellä.
 • Tiitus (3), 60-luvun puolivälissä
 • 1-2 Timoteuksen kirjeet, 60-luvun puolivälissä, ennen Paavalin kuolemaa

Muut kirjeet ja ilmestyskirja

 • 1-3 Johannes (7)
 • 1-2 Pietari (8). Kirjoitettu ennen Pietarin kuolemaa, siis 60-luvun puoliväliä.
 • Jaakob (5). Ennen Jaakobin kuolemaa 60-luvulla
 • Juuda (1)
 • Ilmestyskirja (22). Ennen Johanneksen kuolemaa 90-luvulla