Raamattupiirivastaavan ABC

Raamattupiirivastaavan ABC

Mitä jokaisen raamattupiirivastaavan tulee tietää?

1. MITEN JAKAA OPISKELIJAT ERI PIIREIHIN

* On olemassa kahdenlaisia raamattupiirejä: 1) ilosanomapiirejä, joihin kutsutaan uusia ja myös uskosta osattomia jäseniä ja 2) uskovien raamattupiirejä. Kaikkien uusien piirien pitäisi kuulua ensimmäiseen ryhmään.

* Nyrkkisääntö: uusille tulokkaille uusi piiri, vaikka heitä olisi aluksi vain kolme tai neljä.

* Uutta piiriä pitää olla aloittamassa vanha (koulutettu) vetäjä. Hän käy uudessa piirissä vähintään 3 kertaa, mieluummin yhden lukukauden ja neuvoo vähitellen seuraajaansa piirin vetämisen taidoissa.

2. MITÄ MATERIAALIA SUOSITELLAAN MILLEKIN PIIRILLE

* Piirit, joissa ei käytetä kysymyksiä, saattavat tuntua "vapaammilta", mutta käytäntö osoittaa, että niissä saadaan irti vähemmän Raamatun tekstistä.

* Uusille piireille ilosanomapiirimateriaalia www.ilosanomapiiri.fi. Aloittakaa Matteuksesta. Sitten Johannes. Jokaisen piirin on hyvä käydä läpi vähintään nämä kaksi evankeliumia, ennen se siirtyy muuhun materiaaliin.

* Ilosanomapiiri-sivuilta löytyy oppaita myös tavallisiin uskovien piireihin. On olemassa myös monenlaista muuta materiaalia, mutta siitä enemmän koulutuskursseilla.

3. KOULUTUS

Kerran lukuvuodessa olisi hyvä järjestää koulutus raamattupiirin vetäjille. Jos joku OPKOn opiskelijatyöntekijöistä on tulossa puhumaan johonkin opiskelijailtaan, niin he voivat tulla paria tuntia aikaisemmin ja järjestää pienen koulutuksen. Tai sitten työntekijä/raamisvastaava pitää sen itse. Ei haittaa, jos paikalle ilmestyy vain pari henkeä - koulutus on silti tärkeä.

4. TUNNE RAAMATTUPIIRISI!

Opiskelijatyöntekijä tai raamisvastaava kiertävät raamattupiirit läpi lukuvuoden aikana. Siinä käy ilmi, mitkä ovat minkäkin piirin heikkoudet ja vahvuudet. Samalla tulevat opiskelijat tutuiksi. Jos piiri tuntuu joutuneen vikaraiteille, opiskelijatyöntekijä/raamisvastaava tarjoutuu tulemaan uudelleen ja vetää silloin itse piirin.

5. RAAMIS-INFO

Muista puhua raamattupiireistä niin monessa opiskelijaillassa, että kaikki varmasti ovat niistä tietoisia. Muistuta leirin suunnittelutiimiä, että leirillä pitää olla raamis. Sillä tavalla nekin, jotka eivät kuulu raamattupiiriin, pääsevät selville, mitä heiltä puuttuu.

6. VALMISTUVIEN VARUSTAMINEN

Raamattupiirivastaava järjestää yhdessä työntekijän kanssa illan valmistuville vähintään kerran vuodessa. Illan tarkoituksena on antaa eväitä kristittynä elämiseen ja siihen, miten OPKOn piirissä voi pysyä valmistumisen jälkeenkin. Illassa on esillä: jumalanpalveluksessa käymisen tärkeys, OPKOn ystävätapahtumat eri puolilla Suomea, OPKOn kesäleiri, OPKOn työn tukeminen rukouksin ja taloudellisesti. On tärkeää varmistaa, että kaikille valmistuneille tulee OPKOn valtakunnallinen Arkki-lehti sekä työntekijän rukouskirje. Illan yhteydessä tulisi varmistaa, että kaikilla valmistuvilla olisi takanaan ilosanomapiirikoulutus. Valmistuville voi tarvittaessa järjestää oman koulutuksen. Tavoite: Valmistuneet pysyisivät OPKOn piirissä ja jokaisella valmistuneella olisi valmius perustaa raamattupiiri sille paikkakunnalle, jonne asettuu. Raamattupiiritiimi tukee ja kouluttaa piirien perustamisessa.

7. SIUNAUSTA!

Ei voi olla mitään tärkeämpää tehtävää kuin saada uskovat opiskelijat tajuamaan, miten ihana kirja Raamattu on. Teet todella tärkeää työtä! Tsemppiä ja siunausta!

Mitä jokaisen raamattupiirivastaavan tulee tietää?

1. MITEN OPISKELIJAT PITÄÄ JAKAA ERI PIIREIHIN

* On olemassa kahdenlaisia raamattupiirejä: 1) ilosanomapiirejä, joihin kutsutaan uusia ja myös uskosta osattomia jäseniä ja 2) uskovien raamattupiirejä. Kaikkien uusien piirien pitäisi kuulua edelliseen ryhmään.

* Nyrkkisääntö: uusille tulokkaille uusi piiri, vaikka heitä olisi aluksi vain kolme tai neljä.

* Uutta piiriä pitää olla aloittamassa vanha (eli koulutettu) vetäjä. Hän käy uudessa piirissä vähintään 3 kertaa, mieluummin yhden lukukauden ja neuvoo vähitellen seuraajaansa piirin vetämisen taidoissa.

2. MITÄ MATERIAALIA SUOSITELLAAN MILLEKIN PIIRILLE

* Piirit joissa ei käytetä kysymyksiä saattavat tuntua "vapaammilta", mutta käytäntö osoittaa, että niissä saadaan irti vähemmän Raamatun tekstistä.

* Uusille piireille ilosanomapiirimateriaalia www.ilosanomapiiri.fi. Aloittakaa Matteuksesta. Sitten Johannes. Jokaisen Opkon piirin pitäisi käydä läpi vähintään nämä kaksi evankeliumia ennen se siirtyy muuhun materiaaliin.

* Ilosanomapiiri-sivuilta löytyy oppaita myös tavallisiin uskovien piireihin. On olemassa myös monenlaista muuta materiaalia, mutta siitä enemmän koulutuskursseilla.

3. KOULUTUS

Kerran lukuvuodessa olisi hyvä järjestää koulutus raamattupiirin vetäjille. Jos joku OPKOn opiskelijatyöntekijöistä ovat tulossa puhumaan johonkin opiskelijailtaan, niin he voivat tulla paria tuntia aikaisemmin ja järjestää pienen koulutuksen. Tai sitten työntekijä/ raamisvastaava pitää sen itse. Ei haittaa, jos paikalle ilmestyy vain pari henkeä - koulutus on silti tärkeä.

4. TUNNE RAAMATTUPIIRISI!

Opiskelijatyöntekijä tai raamisvastaava kiertävät raamattupiirit läpi lukuvuoden aikana. Siinä käy ilmi, mitkä ovat minkäkin piirin heikkoudet ja vahvuudet. Samalla tulevat opiskelijat tutuiksi. Jos piiri tuntuu joutuneen vikaraiteille, opiskelijatyöntekijä/ raamisvastaava tarjoutuvat tulemaan uudelleen ja vetävät silloin itse piirin.

5. RAAMIS-INFO

Muista puhua raamattupiireistä niin monessa opiskelijaillassa, että kaikki varmasti ovat niistä tietoisia. Muistuta leirin suunnittelutiimiä, että leirillä pitää olla raamis. Sillä tavalla nekin, jotka eivät kuulu raamattupiiriin, pääsevät selville, mitä heiltä puuttuu.

6. VALMISTUVIEN VARUSTAMINEN

Raamattupiirivastaava järjestää yhdessä työntekijän kanssa illan valmistuville vähintään kerran vuodessa. Illan tarkoituksena on antaa eväitä kristittynä elämiseen ja siihen, miten OPKOn piirissä voi pysyä valmistumisen jälkeenkin. Illassa on esillä: jumalanpalveluksessa käymisen tärkeys, OPKOn ystävätapahtumat eri puolilla Suomea, OPKOn kesäleiri, Raamattu rakkaaksi -leiri, OPKOn työn tukeminen rukouksin ja taloudellisesti. On tärkeää varmistaa, että kaikille valmistuneille tulee OPKOn valtakunnallinen Arkki-lehti sekä työntekijän rukouskirje. Illan yhteydessä tulisi varmistaa, että kaikilla valmistuvilla olisi takanaan ilosanomapiirikoulutus. Valmistuville voi tarvittaessa järjestää oman koulutuksen. Tavoite: Valmistuneet pysyisivät OPKOn piirissä ja jokaisella valmistuneella olisi valmius perustaa raamattupiiri sille paikkakunnalle, jonne asettuu. Raamattupiiritiimi tukee ja kouluttaa piirien perustamisessa.

7. SIUNAUSTA!

Ei voi olla mitään tärkeämpää tehtävää kuin saada uskovat opiskelijat tajuamaan, miten ihana kirja Raamattu on. Teet todella tärkeää työtä! Tsemppiä ja siunausta!