Rahankeräyslupa /Insamlingstillstånd

Rahankeräyslupa /Insamlingstillstånd

Varainkeruutili on FI26 8318 6710 0053 04 (DABAFIHH).

Poliisihallitus on myöntänyt Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys ry:lle 17.3.2015 rahankeräysluvan POL-2014-13477 ajalle 17.3.2015-31.12.2019. Varainkeruu voidaan toteuttaa Suomessa pl. Ahvenanmaa niin, että kerätyt varat käytetään kaikille avoimien opiskelija- ja nuorteniltojen, yleisöluentojen, pienrymien ja leirien järjestämiseen, viestintään, nuorten henkilökohtaiseen tukeen sekä yleishyödyllisen toiminnan välineisiin ml. OPKOn tilojen varustamiseen.

Insamlingstillstånd

Polisstyrelsen har 17.3.2015 beviljat Finlands Ev.-luth. Student- och Skolungdomsmission rf insamlingstillstånd POL-2014-13477 för tiden 17.3.2015–31.12.2019. Tillstånd att samla in pengar gäller för hela Finland utom på Åland så, att resurserna används direkt för arrangerandet av student- och skolungdomssamlingar, föreläsningar, smågruppsverksamhet, klubbar, läger samt informations- och publikationsverksamhet. Tillståndet har beviljats för kontot FI66 8000 0710 2297 93, BIC DABAFIHH.