Lähetystyö

Lähetystyö

  • että opiskelijat ja koululaiset löytävät paikkansa lähetystyössä
  • lähetystyöntekijät ja lähetysjärjestöt, MiniMissio-kurssi
  • aktiomatkat, mm. Mongolian missiomatka kesäkuussa
  • IFESin ja lähetysjärjestöjen aktiot
  • lähetyssihteeri Elisa Greye (alla)
  • Oulun OPKOn Mongolian nimikkolähetit Janne ja Ella Henriksson (alla)