Kysymyksiä ja vastauksia OPKOn ystävät ry:hyn liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia OPKOn ystävät ry:hyn liittyen

Miksi OPKOn ystävät?
OPKOn ystävät on perustettu kokoamaan OPKOn työssä mukana olleet mutta opiskelunsa jo päättäneet OPKOa tukevat henkilöt yhteen tukemaan opiskelijoiden ja koululaisten keskuudessa tehtävää kristillistä opiskelijatyötä. Haluamme evankeliumin edelleen tavoittavan opiskelijoita.

Ketkä voivat kuulua jäseninä OPKOn ystäviin?
Kaikki 29 vuotta täyttäneet opiskelijat tai opiskelunsa jo päättäneet nuoret. Lisäksi ystäviin voivat kuulua kaikki, jotka haluavat eri tavoin tukea OPKOa ja opiskelijoiden keskuudessa tehtävää kristillistä työtä.

Miten voin tulla mukaan ystäviin?
Liittymällä jäseneksi OPKOn ystäviin. Siirry kaavakkeeseen.

Kuinka paljon on jäsenmaksu?
Jäsenyys on ilmaista.

Miten voin osallistua tukemiseen?
OPKOn ystävillä on hyvin erimuotoista toimintaa. Voit osallistua tapahtumien suunnitteluun, talkoisiin, toimistotyöhön, rukouspiiritoimintaan ja ennen muuta taloudellisen tuen antamiseen, joka mahdollistaa monien tilaisuuksien järjestämisen opiskelijoille ja koululaisille.

Miten saan tietoa OPKOn ystävien toiminnasta?
OPKOn kotisivuille tulee ajankohtaista tietoa ystävien toiminnasta. Lisäksi jäsenille lähetetään tietoa sähköpostilla ja kirjeitse säännöllisin väliajoin. Ja aina voit soittaa ystävien puhelinnumeroon tai lähettää sähköpostin (opkonystavat@opko.fi) ystäville ja kysyä toiminnasta.

Onko ystävillä päällekkäistä toimintaa OPKOn kanssa?
Ei ole. OPKOn työ kohdistuu ensisijaisesti opiskelijoihin ja koululaisiin ja ystävien työ tämän työn tukemiseen mahdollisimman tehokkaasti. Ystävät eivät siis järjestä tilaisuuksia tai toimintaa opiskelijoille. ellei siitä ensin ole sovittu OPKOn kanssa.

Miten ystävien työ on organisoitu?
OPKOn ystävät on rekisteröity yhdistys. Ystävien työstä päättää vuosittain pidettävä vuosikokous, joka valitsee vastuuhenkilöt ja päättää yhdistyksen toimintasuunnitelmasta ja taloudesta. Hallitus vastaa toiminnan toteuttamisesta. Hallitus voi nimetä erilaisia työryhmiä toteuttamaan erilaisia tapahtumia.

En asu opiskelijapaikkakunnalla. Miten voin auttaa opiskelijatyötä?
Asuinpaikasta riippumatta sinulla on mahdollisuus tukea työtä. Rukouspiirissä voitte rukoilla OPKOn työn puolesta, voit antaa taloudellista tukea tapahtumien järjestämiseen tai tulla tapahtumiin tai talkoisiin avustamaan erilaisin työpanoksin. Myös uusien kannattajien hankkiminen ystäväpiiristäsi on esiarvoisen tärkeää.

Mihin ystävät käyttävät keräämänsä varat?
OPKOn ystävät eivät kerää rahaa itselleen vaan OPKOn työhön. Ystävien hallitus päättää rahojen jakamisesta OPKOn työlle toiminta- ja taloussuunnitelmansa mukaisesti. Voit lahjoittaa varoja myös tiettyyn tarkoitukseen, jolloin varat ohjataan suoraan haluamaasi kohteeseen.

Mistä ystävät saavat varansa?
Sääntöjensä mukaisesti ystävät saavat varansa jäsenmaksuina, lahjoituksina, testamentteina ja mahdollisesti myyntituottoina.

Tarvitsetko vielä lisää tietoa?
Kysy rohkeasti lisätietoa askarruttavista asioista sähköpostilla opkonystavat@opko.fitai lähetä yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä.

OPKOn ystävät ry:n säännöt